RotorX RX 1404 V2.0 2S-4S Brushless Motor
RotorX RX 1105B 6500kV V2.0 Beast Mode
RotorX RX 1404 3600kV 3S-4S Brushless Motor Sold out